Tjänster


Tume Åkeri erbjuder tjänster såsom:

  • Markarbeten vid byggnadsplatser
  • Anläggningstransport för byggföretag genom Gotlands Åkericentral
  • Grusgropskörning - Tume Åkeri har en egen grusgrop där vi återvinner kabelsand, putssand samt sjösten som säljer till hela Sverige.
  • Service till byggföretag – vi kan utföra grundläggningsarbete
  • Försäljning av putssand, kabelsand samt sjösten
  • Snöröjning vintertid